dinsdag 13 november 2012

Tom Wrights boeken in het Nederlands


"Geen andere levende auteur schrijft met meer bedachtzaamheid én dwingender over christelijke theologie dan N.T. Wright," zegt de een.


"Tom Wright is eenvoudig cruciaal; zijn boeken kunnen je leven transformeren," zegt de ander.Hieronder zetten we op een rij wat er aan boeken van Wright bij Uitgeverij Van Wijnen leverbaar is.

*Goede Vrijdag : Tom Wright, 9789051945478


Goede Vrijdag 

De dag dat de revolutie begon

 

Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit nieuwe boek dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat 'God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom'. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat mensenlevens hier en nu verandert. Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.

 

416 blz., ingenaaid, € 24,95, bestellen
Vandaag besteld, eerstvolgende werkdag in huis!


*

https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/9/8/4/4/9200000080784489.jpg
De Bijbel en het gezag van God
Hoe we Gods woord moeten lezen

In dit boek herstelt en vernieuwt Tom Wright het vertrouwen in de Bijbel als de primaire leidinggevende bron op het gebied van het christelijke leven. Hij geeft helderheid in veel netelige kwesties, en laat nieuwe benaderingen zien van uitgesleten discussies: de verhouding tussen de Schrift, de traditie en de rede; de plaats van ervaring; het gebruik en misbruik van de Bijbel in ons sociale, politieke en persoonlijke leven. Met zijn gebruikelijke helderheid van denken en uitmuntende uitdrukkingsvaardigheid laat Wright zien hoe Gods gezag en het gezag van de Bijbel zich tot elkaar verhouden, en hoe die verhouding doorwerkt in het leven in de christelijke kerk. 


192 blz., ingenaaid, € 19,95, bestellen
Vandaag besteld, eerstvolgende werkdag in huis!*


  

Goed nieuws!

Waarom het Evangelie nieuws is en wat dat nieuws zo goed maakt

Veel mensen denken dat de boodschap van het Evangelie is dat we, als we in Jezus geloven, na onze dood niet in de hel terechtkomen, maar naar de hemel gaan. Maar stel dat de Bijbel nu eens iets heel anders leert? Stel dat het goede nieuws dat Jezus verkondigde veel groter en veel beter is, en veel meer omvat dan een leven na de dood? Tom Wright laat in dit boek zien waarom het Evangelie goed nieuws is en hoe dat goede nieuws ons heden net zo kan veranderen als onze toekomst.


168 blz., ingenaaid, € 18,95, bestellen
Vandaag besteld, eerstvolgende werkdag in huis!

*
Hoe God koning werd
De kern van het evangelie herontdektUit het Woord vooraf:

“In de kern van het christelijk geloof en de geloofspraktijk schuilt een fundamenteel probleem: we zijn allemaal vergeten waar het in de vier evangeliën om gaat. Ja ze gaan over Jezus, maar wat staat er precies in over Jezus? Ja, ze gaan over het begin van het christendom, maar wat staat erin over die vreemde nieuwe beweging?”Tom Wright laat in dit nieuwe boek zien waarom het fundamenteel noodzakelijk is om de boodschap van de evangeliën opnieuw te doordenken en wat ze ons werkelijk willen vertellen: Dit is het verhaal van een nieuwe koning, een nieuw soort koning, een koning die alles heeft veranderd, en een koning die ons uitnodigt voor zijn nieuwe wereld.


286 blz., ingenaaid, € 24,95, bestellen
Vandaag besteld, eerstvolgende werkdag in huis!  


*Eenvoudig christelijk

Eenvoudig christelijk is basisleesstof voor iedereen die over de wezenlijke grondbeginselen van het christelijk geloof wil nadenken. In een levendige, toegankelijke stijl beschrijft Wright in dit boek de opmerkelijke relevantie van de bijbel en het christelijke verhaal voor de wereld van vandaag.

Het boek is een waardig opvolger van C.S. Lewis’ Onversneden christendom. In een tijd van religieuze en spirituele opleving én verwarring zet de schrijver kort en goed uiteen waar het in het christelijk geloof om gaat. In het ‘Woord vooraf ’ merkt hij op boven de gebruikelijke onderscheidingen van katholiek, protestant etc. uit te willen stijgen en dat lukt hem wonderwel.

`Dit boek voorziet in een grote behoefte. Hier wordt een zuiver, inspirerend en uitdagend christendom neergezet, respectvol voor elke lezer en tegelijk zeer uitnodigend.` - Tim Vreugdenhil, predikant Stadshartkerk Amstelveen


208 blz., ingenaaid, € 14,95, bestellen

Vandaag besteld, eerstvolgende werkdag in huis!   


 *
Gewoon Jezus

We zijn gewend geraakt aan de strijdpunten over Jezus: was hij menselijk of goddelijk, kon hij wonderen doen of niet, heeft hij werkelijk bestaan. De kerkelijke traditie houdt vast aan de oude geloofswaarheden, terwijl critici die in twijfel trekken. Maar als door die debatten nu het echte verhaal over Jezus verborgen blijft? Als de verdedigers van Jezus nu zo gefocust zijn op de tradities van de kerk dat ze gemist hebben wat het Nieuwe Testament werkelijk leert? Nieuwtestamenticus N.T. (Tom) Wright presenteert in dit boek wie Jezus was en is.

In Gewoon Jezus hoor je een leidinggevende geleerde van vandaag het verhaal vertellen van de timmermanszoon uit Nazareth alsof je het voor het eerst hoort. ‘Jezus,’ zo zegt Wright, ‘de Jezus die we zouden ontdekken als we goed kijken, is veelomvattender en brengt meer onrust dan we dachten. Zijn boodschap is veel indringender dan we ons ooit konden voorstellen.’

"Tom Wright is, als altijd, briljant als hij zijn enorme geleerdheid weet te gieten in een levendige, heldere en toegankelijke vorm. Dit boek is weer een van zijn grote geschenken aan de kerk wereldwijd." (Rowan Williams)

352 blz., ingenaaid, € 24,95, bestellen
Vandaag besteld, eerstvolgende werkdag in huis!   


*

Pleidooi voor de Psalmen

De Psalmen zijn de levensader van de christen. We kunnen er niet
zonder, voor ons gebedsleven, onze lofprijzing, onze geestelijke
gezondheid.
Maar de Psalmen staan steeds meer onder druk, en lijken hun plaats
in de kerkelijke praktijk steeds meer te verliezen.
N.T. Wright luidt de alarmbel - maar hij doet dat zo dat je er als lezer warm van wordt. Als je dit boek uit hebt lees of zing je de psalmen niet meer hetzelfde. 

Tom Wright neemt ons mee op een ontdekkingstocht door het Boek van de Psalmen die ons deze geestelijke schatten terug geeft. Daarbij put hij uit zijn grote geleerdheid en zijn persoonlijke geestelijke ervaring. In geen ander boek van Wright kijken we hem meer in het hart.

"Dit boek is van groot nut voor christenen die meer willen doen
met een van de grootste gebedshulpmiddelen die de Schrift biedt."
(Rowan Williams)

128 blz., ingenaaid, € 12,95, bestellen
Vandaag besteld, eerstvolgende werkdag in huis!  

*


Verrast door hoop

Waar hopen christenen eigenlijk op? Op het verlaten van deze slechte wereld om naar de ‘hemel’ te gaan? Dat het ‘koninkrijk van God’ op aarde steeds verder zal groeien? Wat bedoelen we met ‘de opstanding van het lichaam’, en hoe is dat te rijmen met het populaire idee van op de wolken zitten en harp spelen? En hoe beïnvloedt dit alles onze manier van leven hier en nu?

Tom Wright is een van de meest gezaghebbende theologen van deze tijd. Hij behandelt bovenstaande vragen in dit prikkelende en breed opgezette nieuwe boek. Hij schetst de huidige verwarring over toekomstverwachting in zowel kerk als wereld. Daarna legt hij uit waarom christenen geloven in de lichamelijke opstanding van Jezus zelf, onderzoekt hij de Bijbelse hoop op ‘nieuwe hemelen en een nieuwe aarde’ en laat hij zien hoe de ‘wederkomst’ van Jezus en de uiteindelijke opstanding in die grotere voorstelling thuishoren, samen met de tussenliggende hoop op ‘de hemel’. Ook veel christenen hebben over deze dingen vaak maar heel vage en soms ronduit onbijbelse gedachten.

Wright toont overtuigend aan dat wat we geloven over het leven na de dood direct invloed heeft op wat we geloven over het leven voor de dood. Want als God van plan is om de hele schepping te vernieuwen – en als dit al begonnen is met Jezus’ opstanding – dan kan de kerk niet slechts ‘zielen redden’. Dan moet ze anticiperen op de uiteindelijke vernieuwing door voor Gods koninkrijk aan de slag te gaan in de wereld, door al in dit leven genezing en hoop te brengen. Dit in een levendige en toegankelijke stijl geschreven boek zal allen die geïnteresseerd zijn in de zin van het leven en de toekomst van de mensheid verrassen en verheugen.

328 blz., ingenaaid, € 24,95, bestellen
Vandaag besteld, eerstvolgende werkdag in huis!  

* 

Goed leven

Recht-door-zee, vlot geschreven boek over karaktervorming
Waarom ben ik hier? Hoe moet ik mij gedragen? Dit zijn de fundamentele uitdagingen die Tom Wright in zijn karakteristiek vlotte en boeiende stijl behandelt. Wat moeten christenen aan met de tijd tussen hun doop en hun dood? Al te gemakkelijk immers wordt de blik op het hiernamaals gericht. De echte uitdaging ligt in het leven hier en nu.

Wright maakt korte metten met de gebruikelijke opvatting dat christelijk leven niets meer is dan een lijst met dingen die je wel of niet moet doen. Maar het is ook niet de opdracht om, waarheen dan ook, ‘je hart te volgen’. Goed leven laat de Bijbelse roep zien van een omkering, een karakterverandering, die je uit het aardse najagen van geld, sex en macht overbrengt in een deugdzame levensstaat. Zo beantwoordt een mens aan het doel waarvoor hij is geschapen, en kan hij in zijn gedrag God laten zien. Een boek voor iedereen die hoopt dat er hier op aarde meer is. Want dat is er.

‘Prachtig geschreven, vol inzicht en uitdagend materiaal… Tom Wright wordt tegenwoordig wel vergeleken met C.S. Lewis, het is een schrijver die je niet mag missen... Zeer aanbevolen.’ –Faithful Reader

320 blz., ingenaaid, € 24,95, bestellen
Vandaag besteld, eerstvolgende werkdag in huis!  

*

 PAULUS VOOR IEDEREEN - 2 KORINTIËRS : Tom Wright, 9789051943191

De Bijbel voor iedereen

Een serie commentaren op het Nieuwe Testament. Toegankelijk, goed te begrijpen, verfrissend, niet te uitvoerig en dus ook goed betaalbaar.
Hieronder een overzichtje van de tot nog toe verschenen delen, gelinkt naar de website van Boekhandel Riemer Wever Van Wijnen waar meer informatie te vinden is. Klik rustig door, bekijk, koop en gebruik!

Mattheüs voor iedereen, deel 1
Mattheüs voor iedereen, deel 2
Marcus voor iedereen
Lucas voor iedereen, deel 1
Lucas voor iedereen, deel 2
Johannes voor iedereen, deel 1
Johannes voor iedereen, deel 2 
Paulus voor iedereen, Romeinen, deel 1
Paulus voor iedereen, Romeinen, deel 2
Paulus voor iedereen, 1 Korintiërs
Paulus voor iedereen, 2 Korintiërs
Paulus voor iedereen, Galaten en Tessalonicenzen
Paulus voor iedereen, De gevangenisbrieven

Vandaag besteld, eerstvolgende werkdag in huis!   

 
Meer delen zijn in voorbereiding.

*


En ook verdere boeken van Wright liggen in de lijn der verwachting. Hou deze site in de gaten!


***

In november 2014 was prof. Wright in Nederland. Tijdens een conferentie aan de Theologische Universiteit van Kampen ontving hij het eerste exemplaar van Hoe God koning werd. Hieronder de overhandigingstoespraak die bij die gelegenheid werd uitgesproken:


Dear professor Wright, ladies and gentlemen,In my secondary school years one of my RE teachers was a minister called Wubbo Wierenga, alumnus of this university. On one occasion he discussed eternal life, and how people often say that they do not fancy flying through the air with a harp praising God for ever and ever.Wierenga became almost angry when he explained that the Bible tells us about a new earth. “It will be this earth, here, this one!” and he stamped his feet on the ground with enormous force. I have never forgotten this, and I still often refer to this episode when talking to people about the new world to come. My wife, whose minister rev. Wierenga was in the village of Berkel en Rodenrijs, tells me that he did the same in sermons on the subject and it is said that one can still find some damaged wood in the pulpit there. (This must be legend, because they built a new church there since he left.)Sad to say, this idea of eternal life on this earth comes as a surprise to many people. The only stamping of feet they have heard in church, is when in family worship they have sung the If you love Jesus Song, where the second verse has these lyrics: “If you love the Lord Jesus, stamp your feet!”Now, be careful. I am not saying that a song like that cannot be accepted by our Lord as a praise offering to his name. We are gathered here in a university where in a recent academic lecture a case was made for more room for bodily expression of our Christian faith. And if I may quote from prof. Wright’s recent book on the Psalms, in his discussion of Psalms 137 and 136 we read: One moment we have tears running down our cheeks, the next moment “we are chanting, perhaps clapping our hands in time, even stamping our feet”. Yet I believe we are sorely in need of the other stamping of feet, the expression of the fact that our Lord Jesus came to this earth to establish his kingdom. 

Dr. Wright, from the moment I got to know your work I was amazed by how many of the points you make are echoes of what I learnt in our Dutch Reformed tradition; ideas which we, however, stand in danger of loosing over time. The centrality of the covenant, the eternal kingdom of God on this earth, the Psalms as the church’s songbook and lifeline; these things I heard all around me when I was a kid, and we can only forget them at our peril. 

Being able to publish your books therefore makes me very grateful, and it is with this sense of gratefulness that, in a moment, I wish to present to you your newest book in Dutch, Hoe God koning werd.

I say: in a moment, because I wish to add a small other present to the first copy of the new book. After all, the book, new as it is to us, is not new to you. Earlier this year I laid my hand on a book, published by Brill in Leiden, analyzing Bachs St. John’s Passion. And lo and behold, the introduction to the book was written by: N.T. Wright. Musicologist too! I ought not to have been surprised, because in your books you often write about your love of choral music. 
To the official first copy of the new book I therefore wish to add a CD with one of Bachs most exciting cantatas. It is number 71 and I could not resist its title: Gott ist mein König. In the opening chorus Bach is quite adamant: God is King, underlining this with trumpets and timpani; the closest he could get, I would suggest, to: stamping his feet.
(Dingeman van Wijnen)